درحال بارگذاري...

دسترسی به ما

در صورت هر گونه سوال یا نظر، انتقاد و پیشنهاد، درباره خدمات کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فرم تماس مقابل استفاده فرمایید.

 
در زیر شما می توانید یک نقشه راه سریع برای رسیدن به کتابخانه دانشگاه را مشاهده نمایید.

 

شماره تلفن های کتابخانه های دانشگاه:

بخش امانت و گردش منابع کتابخانه مرکزی:         4-32381762-056

کتابخانه بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند:               31622034-056

کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند:               32222300-056

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس:                   32730997-056

کتابخانه دانشکده پرستاری طبس:                       32828630-056

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بیرجند، خیابان آیت ا... غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
وب سایت: library.bums.ac.ir
نشانی الکترونیکی: library@bums.ac.ir
تلفن: 32381750-64 (056)
نمابر:
32381133 (056)

رئیس کتابخانه:

نرگس ضیائی
کارشناس کتابداری
نشانی الکترونیکی:
nargesziaee@bums.ac.ir
تلفن: 32381751

کارشناس عضویت و گردش منابع:

زهرا کلینی
نشانی الکترونیکی: z_koleyni@bums.ac.ir
تلفن: 32381762

کارشناس  منابع:

طاهره آوان
نشانی الکترونیکی: avan_tahereh2005@yahoo.com
تلفن: 32381754

ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات

با توجه به اینکه این سامانه حاوی اطلاعات منابع کتابخانه های دانشگاه می باشد لطفا از ارسال درخواستهای مبتنی بر خرید منبع، اجتناب فرمائید.

نام

پست الکترونیکی

موضوع

متن نظرات، پیشنهادات و انتقادات

نقشه مسیر