درحال بارگذاري...

عضویت دانشجویان جدیدالورود 1394

بروز شده:  1394/07/03 11:45

دانشجویان جدیدالورود کلیه مقاطع تحصیلی که در دانشکده های پردیس بیرجند و دانشکده های فردوس و طبس پذیرفته شده اند می بایست برای استفاده از خدمات کتابخانه های مرکزی، کتابخانه بیمارستان ولیعصر (عج)، کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع)، کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس و کتابخانه دانشکده پرستاری طبس فرم درخواست عضویت تعبیه شده در سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه را تکمیل و ارسال نمایند. درخواستهای عضویت حداکثر پس از دو روز کاری بررسی و در صورت صحت اطلاعات و تکمیل مدارک تایید خواهد شد.

لازم به ذکر است برای تکمیل فرم درخواست عضویت فایل عکس و آدرس پست الکترونیک فعال نیاز می باشد. بدیهی است کلیه فعالیت های اطلاع رسانی کتابخانه شامل: فعال سازی عضویت، دیرکرد، تمدید، رزرو، سفارش و درخواست منابع و ...  از طریق پست الکترونیک ثبت شده در این سامانه انجام خواهد شد.

برای تکمیل فرم درخواست عضویت در کتابخانه های دانشگاه اینجا کلیک کنید.

بازگشت