درحال بارگذاري...

دسترسی مجدد به پایگاه Primal Pictures فراهم شد.

بروز شده:  1395/02/22 14:50

به اطﻼع می رساند پیرو اقدامات صورت گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطﻼعات و انتشارات علمی ، دسترسی مجدد دانشگاه های علوم پزشکی کشور به پایگاه Primal Pictures  شامل اطلس ها ، تصاویر ، فیلم و انیمیشن های آناتومی و فیزیولوژی انسانی فراهم شده است.کاربران محترم می توانند از طریق لینک ذیل به این مجموعه دسترسی داشته باشند:
 

بازگشت