درحال بارگذاري...

دسترسی آزمایشی به مجموعه پاسخهای بالینی Cochrane فراهم شد.

بروز شده:  1395/08/29 09:15

دسترسی آزمایشی دانشگاه ها ی علوم پزشکی کشور به مجموعه Cochrane Clinical Answers از ناشر Wiley از طریق لینک زیر و تا 26 دی ماه 1395 فراهم شده است.

http://cochraneclinicalanswers.com

بازگشت