درحال بارگذاري...

دسترسی آزمایشی به منابع ناشر Emerald فراهم شد.

بروز شده:  1395/08/29 09:20

دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی
ویژه محققان، اساتید و دانشجویان
دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 
با توجه به مساعدت دبیر محترم کنسرسیوم تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امکان استفاده از منابع ناشر Emerald به صورت آزمایشی برای محققان، اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور فراهم شده است.
Emerald از ناشرین معتبر در حوزه مدیریت و برخی زمینه های تخصصی است که ویژگی اصلی آن علاوه بر استفاده از دستاوردهای انجمن های بزرگ علمی دنیا، پوشش بسیار مناسب در ISI، Scopus و ESCI و توجه به جنبه های کاربردی و بروز می باشد.
منابع Emerald در دوره آزمایشی بالغ بر 300 عنوان ژورنال در زمینه های مختلف مدیریت و از جمله موارد ذیل می باشد:
  • آموزش با 22عنوان
  • بهداشت و مراقبت های اجتماعی با 32 عنوان
  • اطلاع رسانی و علوم کتابداری با 17 عنوان
برای دسترس به منابع ناشر در محیط دانشگاه از آدرس http/www.emeraldinsight.com استفاده کنید. اطلاعات بیشتر در خصوص Emerald و محصولات آن در آدرس زیر قابل دستیابی است. http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm

منابع این ناشر از تاریخ 11 آبان 1395 به مدت محدود با آدرس زیر در اختیار اساتید و دانشجویان محترم در داخل دانشگاه قرار خواهد داشت.
 
 

 

بازگشت