درحال بارگذاري...

دسترسی آزمایشی به پورتال اطلاعاتی RemoteXs فراهم شده است.

بروز شده:  1395/09/09 11:25

دسترسي آزمايشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به مجموعه مجلات ناشرين زير از طريق سيستم يكپارچه  RemoteXs  از طریق لینک http://accucoms.remotexs.xyz\user\ip_login تا پایان سال 2016 فراهم شده است.

Annual Reviews

American Academy of Pediatrics

American Physiological Society

American Society of Clinical Oncology

American Society of Microbiology

IOS Press

Indepenent Scholarly Publishers Group (ISPG)

Society of Bone & Joint Surgery

Royal Society

بازگشت