درحال بارگذاري...

جلسه نقد و بررسی شاخصهای ارزیابی کتابخانه های علوم پزشکی برگزار شد.

بروز شده:  1395/10/08 08:20

جلسه نقد و بررسی عوامل موثر در ارزیابی کتابخانه های علوم پزشکی با توجه به پیش نویس شاخصهای تعیین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی دانشگاه روز دوشنبه مورخ  ۶/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰-۸ در اتاق ریاست کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
در این جلسه بر روزآمدسازی وب سایت کتابخانه مرکزی تأکید شد.

 

 

بازگشت