درحال بارگذاري...

کارگاه آموزشی کتابدار بالینی برگزار می شود.

بروز شده:  1395/10/08 08:25

کارگاه آموزشی کتابدار بالینی از تاریخ ۱۳/۱۰/۹۵ لغایت ۱۵/۱۰/۹۵ به مدت سه روز در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد.
 

بازگشت