درحال بارگذاري...

بیش از 500 جلد کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه از ابتدای سال 95 اهدا شده است.

بروز شده:  1395/10/08 11:25

 

بنا به گفته خانم امینی نسب کارشناس خدمات فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه ، از ابتدای سال جاری بیش از 500 جلد کتاب در موضوعات مختلف علوم پزشکی توسط دانشجویان ، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا شده است.
شما هم می توانید کتابهای مازاد برنیاز خود در حوزه موضوعات علوم پزشکی را به کتابخانه مرکزی اهداء نمایید.تا امکان استفاده از آن کتابها برای کلیه اعضاء کتابخانه مرکزی فراهم شود.

بازگشت