درحال بارگذاري...

هیأت بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بازدید کردند.

بروز شده:  1396/03/10 13:55

دکتر سید جواد قاضی میر سعید به همراه دکتر عبدالرسول خسروی از اعضای هیأت بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز های سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به منظور کسب موافقت تأسيس رشته ي کارشناسي کتابداري در شاخه پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي بيرجند بازديد کردند. اين تيم کارشناسي ابتدا از مراکز تحقيقاتي واقع در پرديس دانشگاه، کتابخانه مركزي، مركز خدمات اطلاع رساني كتابخانه بازديد نمودند و در ادامه در جلسه اي كه با حضور رئيس و معاون دانشكده پيراپزشكي، رئيس كتابخانه مركزي و كارشناسان كتابخانه مركزي برگزار شد، فعاليتها و امكانات موجود در اين دانشگاه را جهت تاسيس رشته مورد ارزيابي قرار دادند. سپس در جلسه ي ديگري كه با حضور رئيس دانشگاه و معاون آموزشي دانشگاه برگزار شد، زير ساختهاي لازم جهت تأسيس رشته مورد بررسي قرار گرفت.

بازگشت