درحال بارگذاري...
 
منابع اطلاعاتی الکترونیکی قابل دسترس در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 
 

فهرست منابع اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
 
منابع اطلاعاتی
       
 
 
   
 

منابع الکترونیک فارسی

 

 

 

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران IRANDOC

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران nlai

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری RICEST

   

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران IRANMEDEX

بانک اطلاعات نشریات کشور MAGIRAN

بانک جامع مقالات پزشکی MEDLIB

 

منابع الکترونیک لاتین

 

Databases

 

MDConsult

NURSINGIndex

UpToDate

OVID

Scopus

Web of Science

 
 
         
Essential Science Indicators
Google Scholar
PubMed
NURSINGConsult
Journal Citation Reports
EndNote

 

Ejournals

BMJ
EBSCO
OVID
ProQuest
ScienceDirecet
 
 
 
 
 
 
Springer
Thieme
Oxford
Wiley
JAMA

 

Evidence Base Medicine

   

Cochrane Library

BMJ Clinical Evidence

NURSINGConsult

   
 
   

Ebooks Atlases & CME

Thieme

NURSINGConsult

MDConsult

 
 
   

MDConsult

bmjlearning

PathConsult

 
 
   

Medical Images,Protocol,Interactive & Skills & Procedure

SpringerProtocols
MDConsult
imagesMD
 
 
 
 
NursingSKILLS
FirstConsult
PathConsult