درحال بارگذاري...
آپاندیسیت حاد و ارزیابی 100 مورد بیمار بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
524 مرتبه مشاهده شده

آپاندیسیت حاد و ارزیابی 100 مورد بیمار بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند

کمیلی، محمد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٥٣٥ ‫ک‬٧٢٦‫آ‬ ١٣٧٣
 2. شماره پایان نامه:39
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: کمیلی، محمد.
 5. عنوان:آپاندیسیت حاد و ارزیابی 100 مورد بیمار بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند / نگارش محمد کمیلی، غلامرضا ارجمندی.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1373.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:71 ص.: مصور، جدول، نمودار
 12. خلاصه:این پژوهش در بین 100 بیمار بستری در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند ازتاریخ 73/5/1 لغایت 73/7/18 انجام، علایم بالینی و آزمایشگاهی بدست آمده به تفصیل ارائه شده است
 13. توصیفگر: آپاندیسیت   Appendicitis
 14. توصیفگر: شکم حاد   Abdomen, Acute
 15. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 16. نویسنده همکار. ارجمندی، غلامرضا
 17. استاد راهنما. رضایی، عزت الله

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها