درحال بارگذاري...
بررسی 208 مورد سرطان مری دربیمارستان امید مشهد (مرکز مبارزه با سرطان خراسان)
336 مرتبه مشاهده شده

بررسی 208 مورد سرطان مری دربیمارستان امید مشهد (مرکز مبارزه با سرطان خراسان)

رفیع زاده، هادی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٢٥٠ ‫ر‬٦٥٦‫ب‬ ١٣٧٢
 2. شماره پایان نامه:50
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: رفیع زاده، هادی.
 5. عنوان:بررسی 208 مورد سرطان مری دربیمارستان امید مشهد (مرکز مبارزه با سرطان خراسان) / تهیه و تنظیم هادی رفیع زاده.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1372.
 10. توصیف ظاهری:78 ص.: مصور، جدول، نمودار
 11. خلاصه:بررسی 208 مورد بیمار مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد درسال 1370 با هدف بررسی وضعیت سرطان مری در ایران و پیشنهاد درباره انجام روشهای بیماریابی همراه با ارائه نتایج تفصیلی
 12. توصیفگر: سرطان های مری   Esophageal Neoplasms
 13. توصیفگر: مشهد   Mashhad
 14. استاد راهنما. شباهنگ ، حسین
 15. استاد راهنما. محرابی، مصطفی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها