درحال بارگذاري...
بررسی شیوع صدمه طحال در جریان ترومای شکم از سال 1368 لغایت سال 1373 در بیماران بستری شده در بخش جراحی بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان
537 مرتبه مشاهده شده

بررسی شیوع صدمه طحال در جریان ترومای شکم از سال 1368 لغایت سال 1373 در بیماران بستری شده در بخش جراحی بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان

منظری توکلی، حبیب الله.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WH ٦٠٠ ‫م‬٧٩٦‫ب‬ ١٣٧٤
 2. شماره پایان نامه:0
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: منظری توکلی، حبیب الله.
 5. عنوان:بررسی شیوع صدمه طحال در جریان ترومای شکم از سال 1368 لغایت سال 1373 در بیماران بستری شده در بخش جراحی بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان / پژوهش و نگارش حبیب الله منظری توکلی.
 6. محل اخذ مدرك:کرمان :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی افضلی پور
 9. سال اخذ مدرك:1374.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:34 ص.: جدول
 12. خلاصه:در این مطالعه گذشته نگر پرونده 374 بیمار مبتلا به ترومای شکم که از سال 1368 لغایت 1373 بستری بوده اند بررسی، فراوانی صدمه طحال در جریان ترومای شکم تعیین شده است
 13. توصیفگر: طحال   Spleen
 14. توصیفگر: شکم   Abdomen
 15. توصیفگر: آسیب ها   injuries
 16. توصیفگر: زخم ها و آسیب ها   Wounds and Injuries
 17. توصیفگر: جراحی   Surgery
 18. توصیفگر: کرمان   Kerman
 19. استاد راهنما. ستوده نژاد، علیرضا

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها