درحال بارگذاري...
ساختمان و ارتباطات آناتومیک پوشش های مغزی - نخاعی
421 مرتبه مشاهده شده

ساختمان و ارتباطات آناتومیک پوشش های مغزی - نخاعی

حسین زاده، محمدحسین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ١٠١ ‫ح‬٥٦٥‫س‬ ١٣٧٠
 2. شماره پایان نامه:آ - یک
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: حسین زاده، محمدحسین.
 5. عنوان:ساختمان و ارتباطات آناتومیک پوشش های مغزی - نخاعی / نگارش محمدحسین حسین زاده.
 6. محل اخذ مدرك:مشهد :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1370.
 10. گرایش:آناتومی
 11. توصیف ظاهری:88 ص.: مصور
 12. خلاصه:معرفی ساختمان و ارتباطات آناتومیک بخش های مختلف پوششهای مغزی نخاعی و تحقیقات جدید در مورد فضای سابدورال
 13. توصیفگر: کالبدشناسی اعصاب   Neuroanatomy
 14. توصیفگر: مغز   Brain
 15. توصیفگر: کالبدشناسی و بافت شناسی   Anatomy & Histology
 16. استاد راهنما. فاضل، علیرضا

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها