درحال بارگذاري...
بررسی و مطالعه آماری موارد آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1378 لغایت 1380
319 مرتبه مشاهده شده

بررسی و مطالعه آماری موارد آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1378 لغایت 1380

معصومی، نینا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٥٣٥ ‫م‬٦٦٧‫ب‬ ١٣٨٠
 2. شماره پایان نامه:4977
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: معصومی، نینا.
 5. عنوان:بررسی و مطالعه آماری موارد آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1378 لغایت 1380 / نگارش نینا معصومی.
 6. محل اخذ مدرك:مشهد :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1380.
 10. توصیف ظاهری:68 ص.: جدول، نمودار
 11. خلاصه:این بررسی بر روی 149 بیمار که با درد شکمی حاد به اورژانس بیمارستان امام رضا مشهد مراجعه نموده اند و با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد بستری گردیده اند صورت گرفته است. نسبت جنسی مرد به زن صرفنظر از سن عبارت از 7/1 به 1 بود. شایعترین گروه سنی مراجعه کننده سن بین 11 تا 30 سال (71) درصد بود. شایعترین محل شروع درد اطراف ناف (55) و شایعترین محل انتشار درد ناحیه RLQ بوده است. در 36 مورد انجام شده و در 20 مورد تشخیص سونوگرافی با تشخیص بعد از عمل تطابق داشته است
 12. توصیفگر: آپاندیسیت   Appendicitis
 13. توصیفگر: شکم حاد   Abdomen, Acute
 14. توصیفگر: آپاندیس   Appendix
 15. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 16. استاد راهنما. قائمی، محمد

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها