درحال بارگذاري...
بررسی اپیدمیولوژیک تشخیص های روانپزشکی در مراجعین به کلینیک روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بیرجند
590 مرتبه مشاهده شده

بررسی اپیدمیولوژیک تشخیص های روانپزشکی در مراجعین به کلینیک روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بیرجند

مدنی، مهدی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WM ١٤١ ‫م‬٤٢١‫ب‬
 2. شماره پایان نامه:201
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: مدنی، مهدی.
 5. عنوان:بررسی اپیدمیولوژیک تشخیص های روانپزشکی در مراجعین به کلینیک روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بیرجند / تحقیق و نگارش مهدی مدنی، آرمان میرزاپور.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. مقطع:دکتری حرفه ای
 10. توصیف ظاهری:[90] ص.: جدول، نمودار
 11. خلاصه:این پژوهش با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی مراجعین به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند و مراکز بهداشتی درمانی شهری بیرجند در سال 1377 با متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت، وضع تاهل و شغل مراجعین با نحوه تحقیق توصیفی مقطعی و با استفاده از پرونده های موجود در درمانگاه روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) و مراکز بهداشتی درمانی شهری بیرجند انجام شد. نتایج نشان می دهد اختلالات خلقی در روستائیان بیشتر و در افراد متاهل و افراد بی سواد از شیوع بالاتری برخوردار است و بیماریهای اضطرابی در شهرنشین ها بیشتر و اختلالات روان تنی در افراد مجرد بیشتر است
 12. توصیفگر: روان پزشکی   Psychiatry
 13. توصیفگر: اختلالات روانی   Mental Disorders
 14. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 15. توصیفگر: درمان   Treatment
 16. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 17. نویسنده همکار. میرزاپور، آرمان
 18. استاد راهنما. مودی، جلیل رضا
 19. استاد مشاور. هدایتی، هایده

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها