درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی یافته های سونوگرافی ترانس ابدومینال در 200 دوشیزه زیر 40 سال با خونریزی غیر طبیعی رحمی
821 مرتبه مشاهده شده

بررسی یافته های سونوگرافی ترانس ابدومینال در 200 دوشیزه زیر 40 سال با خونریزی غیر طبیعی رحمی

وکیلی، ایرج.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WP ٥٥٥ ‫و‬٦٩١‫ب‬ ١٣٩٣
 2. شماره پایان نامه:637
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: وکیلی، ایرج.
 5. عنوان:بررسی یافته های سونوگرافی ترانس ابدومینال در 200 دوشیزه زیر 40 سال با خونریزی غیر طبیعی رحمی / ارائه دهنده ایرج وکیلی.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1393.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:ح، 56 ص.: جدول
 12. خلاصه:زمینه: خونریزی غیرطبیعی رحمی (AUB) از اختلالات شایع در زنان می باشد که می تواند مشکلات جسمی و روحی-روانی متعددی در فرد مبتلا ایجاد کند. لذا با توجه به مطالب ذکر شده، بر آن شدیم که یافته های سونوگرافی از راه شکم را در دوشیزگان زیر 40 سال مبتلا به AUB مورد مطالعه قرار دهیم. به کمک این طرح و نتایج حاصل از آن می توان شایع ترین علل مسبب AUB در منطقه مان را شناسایی کنیم. روش کار: برای انجام این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، بیمارانی که با شکایت AUB طی سال 1391 به بیمارستان ولیعصر شهر بیرجند مراجعه کردند تعداد 200 بیمار دوشیزه زیر 40 سال مبتلا به AUB بررسی شدند و یافته های سونوگرافی انها توسط سونولوژیست ثبت گردید و پرسشنامه تنظیم شده پر شد و مجری طرح اطلاعات انها را ارزیابی نمود. داده های بدست آمده گردآوری شده و در نرم افزار SPSS ورژن 16 ثبت و با استفاده از تست های آماری توصیفی و تست تحلیلی کااسکوئر داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. یافته ها: در مجموع 200 نفر به مطالعه وارد شدند. اغلب شرکت کنندگان در گروه سنی 15-19 سال (89 نفر معادل 44.5٪) بودند. بیشتر بیماران دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بودند (75 نفر٬ 37.5٪). شایعترین نوع AUB الیگومنوره (98 نفر 49٪) و نادرترین هیپومنوره (12نفر معادل 6٪). شایعترین یافته های سونوگرافیک در شرکت کنندگان مطالعه به ترتیب سونوگرافی طبیعی (95 نفر٬ معادل 47.5٪)، کیست (40 نفر٬ 20٪).، PCO ( 30 نفر٬ 15٪) بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد که در دوشیزگان زیر 40 سال مبتلا به AUB، ضایعات پاتولوژیک کمتر دیده می شود و بیشترین علت AUB، همان اختلالات عملکردی می باشد که به نظر می رسد به دلیل عملکرد بد هورمونی و تخمدانی دراثر مشکلات و استرس های عصبی-روانی باشد
 13. خلاصه:Background: Abnormal uterine bleeding (AUB) is a common disease which can lead to several somatic and psychiatric problems. In the other hand, the causes of AUB seems to be different in virgin patients under 40 years old comparing to married women. So we decided to study the findings of transabdominal sonography in virgin patients under 40 years old with AUB. Methods: Two hundred virgin patients under 40 y/old with AUB were studied. At first, the type of AUB, the duration of disease and previous history were registered and then transabdominal ultrasound was done by radiologist ,we collect the datas and put them in SPSS software version 16 and analyse them with distribution tables. Results: in addition 200 patients were entered in our study,most participants were in 15-19 y/old group(89person,44.5%).most participants were bachelor and more(75person,37,5%),the most common type of AUB was oligomenorrhea(98person,49%),and the rare type was hypomenorrhea(12person,6%). The most common sonography findings were respectively normal finding(95person,47.5%),cyst(40person,20%),PCO(30person,15%) Conclusion: In our study, ultrasound was normal without any detectable sonographic abnormality in about half of the patients. The cause of AUB in these patients, seems to be dysfunction, may be due to Psychiatric problems and stresses. According to all findings, it seems that in virgin patients under 40 old with AUB, dysfunction due to stress and Psychiatric problems is the main reason and therapeutic management should be relay on it
 14. توصیفگر: خونریزی نامنظم رحمی   Metrorrhagia
 15. توصیفگر: خونریزی رحم   Uterine Hemorrhage
 16. توصیفگر: بیماری های رحم   Uterine Diseases
 17. توصیفگر: شکم   Abdomen
 18. توصیفگر: سونوگرافی   Ultrasonography
 19. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 20. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 21. استاد راهنما. احسانبخش، علیرضا
 22. استاد مشاور. خزاعی، زهره

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها