درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی عناب و چای سبز در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو القا شده توسط پرتوهای UVB برروی سلول های فیبروبلاست انسانی
942 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی عناب و چای سبز در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو القا شده توسط پرتوهای UVB برروی سلول های فیبروبلاست انسانی

ابوترابی، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QV ٣٢٥ ‫الف‬١٨٤‫ب‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:853
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: ابوترابی، زهرا.
 5. عنوان:بررسی اثرات محافظتی عصاره آبی عناب و چای سبز در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو القا شده توسط پرتوهای UVB برروی سلول های فیبروبلاست انسانی / نگارش زهرا ابوترابی.
 6. Title: Protective effect of aqueous extract of jujuba and green tea against oxidative damage of UVB irradiated human fibroblast cells / By Zahra Abotorabi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1396.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:بیوشیمی بالینی
 13. توصیف ظاهری:ک، 99 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو و افزایش میزان آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز القا شده توسط اشعه UVB، در بسیاری از مکانیسم های مولکولی از جمله آسیب به DNA سلول دخیل هستند. ما با در نظر گرفتن ظرفیت آنتی اکسیدانی بالای عناب و چای سبز، فرض کردیم که این عصاره های گیاهی توانایی کاهش آسیب های اکسیداتیو القا شده توسط اشعه UVB را در محیط in vitro بر روی سلول های فیبروبلاست انسانی دارا می باشند. مواد و روش ها: به منظور بررسی اثرات اشعه UVB سلول های فیبروبلاست در معرض دوزهای مختلف (0-20 میلی ژول بر سانتی متر مربع) از اشعه UVB و در حضور غلظتهای مختلف از عصاره های گیاهی قرار داده شدند. میزان بقای سلول ها با استفاده از تست MTT مشخص گردید. ظرفیت آنتی اکسیدانی تام از طریق تست های FRAP و DPPH بر روی مایع روئی محیط کشت سلولهای تیمار شده با دوز مشخص اشعه UVB در حضور و عدم حضور عصاره های گیاهی اندازه گیری شد. میزان گروه های تیول با انجام تست المن بر روی لیزات سلولی مشخص گردید. میزان آنزیم های MMP2 و MMP9 نیز درمایع روئی محیط کشت سلولی از طریق کیت اندازه گیری شد. نتایج: نتایج ما نشان می دهد که عصاره آبی عناب در غلظت 8 میلی گرم بر میلی لیتر وعصاره آبی چای سبز در غلظت 0/25 میلی گرم بر میلی لیتر توانایی محافظت و افزایش بقای سلول های فیبروبلاست تیمار شده با اشعه UVB را تا حدود 85% برای عصاره آبی عناب و 71% برای عصاره آبی چای سبز نسبت به گروه کنترل را دارا می باشند. همچنین تیمار سلول ها با عصاره های گیاهی منجر به کاهش میزان آنزیم های MMP2 وMMP9 القا شده توسط اشعه UVB نیز می گردد. نتیجه گیری: نتایج ما نشان می دهدکه عناب و چای سبز با دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی بالا، می توانند در برابر آسیب های اکسیداتیو ناسی از اشعه UVB موجود در نور خورشید، نقش محافظتی داشته و مفید باشند
 15. خلاصه:Background and Objective: Oxidative stress and UV-induced increase of matrix metalloproteinases (MMP) have been involved in various molecular mechanisms of DNA damage. Because of the antioxidant capacity of green tea and jujube,we hypothesized that oxidative stress and UV-induced increase of matrix metalloproteinases (MMP) might be prevented in vitro in fibroblast cell in the presence of these herbal extracts. Materials and Methods: To determine the cytotoxicity of UV, fibroblast cells were exposed to different doses of UVB (0-20mJ/cm2) in the presence of different concentrations of herbal extracts. Cell viability was determined using MTT assay. Total antioxidant capacity and free radical scavenging activity of cell culture media with or without herbal extracts were evaluated by FRAP and DPPH methods. To determine the concentrationof thiol groups, Ellman's test was used on the cell lysates. The concentrations of MMP2 and MMP9 in the supernatants were determined by ELISA method. Results: The results showed that jujube extract in concentration of 8mg/ml and green tea in concentration of 0. 5mg/ml for 24 h at 37C post-UVB irradiation were capable of protecting fibroblast cells,with an almost 85 and 71% increase of viability observed in treated cells,respectively. Also, treatment of the fibroblast cells with jujube, and green tea extracts decreased MMP-2 and MMP-9 content in a concentration-dependent manner. Conclusion: These data suggest that green tea and jujube could be useful to attenuate solar UVB light-induced oxidative stress and premature skin aging
 16. توصیفگر: آنتی اکسیدان ها   Antioxidants
 17. توصیفگر: فیبروبلاست ها   Fibroblasts
 18. توصیفگر: استرس اکسیداتیو   Oxidative Stress
 19. توصیفگر: اشعه ماوراء بنفش   Ultraviolet Rays
 20. توصیفگر: عصاره های گیاهی   Plant Extracts
 21. توصیفگر: اکسیداسیون-کاهش   Oxidation-Reduction
 22. توصیفگر: اکسیدان ها   Oxidants
 23. توصیفگر: عناب   jujuba
 24. توصیفگر: چای سبز   Green Tea
 25. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 26. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 27. توصیفگر: سوخت و ساز   Metabolism
 28. توصیفگر: شیمی   Chemistry
 29. توصیفگر: اثرات تشعشع   Radiation Effects
 30. استاد راهنما. زربان، اصغر
 31. استاد راهنما. خراشادی زاده، محسن
 32. استاد مشاور. حسن پور فرد، محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها