درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فیبرینوژن در تشخیص آپاندیسیت حاد قبل از عمل جراحی
1244 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فیبرینوژن در تشخیص آپاندیسیت حاد قبل از عمل جراحی

رفیعی مبادی، نجمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٥٣٥ ‫ر‬٦٦٣‫ب‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:455319
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: رفیعی مبادی، نجمه.
 5. عنوان:بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی فیبرینوژن در تشخیص آپاندیسیت حاد قبل از عمل جراحی / ارائه دهنده نجمه رفیعی مبادی.
 6. Title: An assessment of the diagnostic power of serum fibrinogen level in preoperative diagnosis of acute appendicitis / By Najme rafiei
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1396.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ث، 80 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه: آپاندیست حاد رایجترین اندیکاسیون اورژانس جراحی در تمام گروههای سنی است. فیبربیوژن به عنوان یکی از مدیاتورهای التهابی حاد به خوبی شناخته شده است. سطح سرمی فیبریوژن معمولاً در تمام شرایط التهابی حاد بالا می رود و همین طور انتظار می رود شرایط مشابه در آپاندیست حاد هم اتفاق بیفتد. برخی از مطالعات ما را به این سو هدایت می کند میزان آپاندکتومی منفی را می توان با اضافه کردن سطح سرمی فیبرینوژن به بررسی ها کاهش داد. بنابراین این مطالعه را جهت سنجش value Predictive سطح سرمی فیبرینوژن برای تصمیم گیری در مورد آپاندکتومی یا انتخاب سایر راهها جهت کاهش میزان آپاندکتومی منفی انجام شده است. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی به صورت آینده نگر بر روی بیماران مراجعه کننده به اورژانس جراحی عمومی بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند انجام پذیرفت. پروتکل طرح قبل از اجرا در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به تایید رسید. در ابتدای مطالعه به تمامی بیماران هدف از انجام پژوهش، شرح داده شده و در صورت موافقت فرد نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه اقدام شد. نیم ساعت قبل عمل یک نمونه خون از ورید بازویی افراد در حالت ناشتا گرفته شده و پس از سانتریفیوژ نمودن نمونه های خون، سرم آن تهیه در لوله های اپندورف درب دار، در شرائط انجماد 20- تا زمان انجام آزمایش نگهداری می شدند. جهت بررسی سطح فیبرینوژن سرمی از کیت های تحقیقاتی الایزا Fibrinophen ساخت شرکت Hyphen استفاده گردید. تمامی بیماران تحت عمل آپاندکتومی باز قرار گرفته و نمونه جهت بررسی آسیب شناسی به آزمایشگاه بیمارستان ارسال گردید. نتایج: در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به آپاندیسیت به طور معناداری بالاتر از بیماران با پاتولوژی نرمال بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بررسی سطح فیبرینوژن سرمی پیش از آپاندکتومی از اهمیت تشخیصی برخوردار می باشد. حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سطح سرمی فیبرینوژن در تشخیص آپاندیسیت به ترتیب 58/3 ،100، 100و غیر قابل محاسبه گردید. فراوانی تندرنس RLQ برایر 95/8 درصد، فراوانی درد RLQ برایر 83/3 درصد، فراوانی تهوع برابر 75 درصد، فراوانی استفراغ برابر 60/4 درصد، فراوانی مهاجرت درد برابر 43/8 درصد و فراوانی بی اشتهایی برابر 68/8 درصد بوده است. وجود درد RLQ و تندرنس RLQ بیشترین حساسیت (91/6 و 87/5 درصد) و وجود مهاجرت درد بیشترین اختصاصیت (70/8 درصد) را در تشخیص آپاندیسیت داشته است. نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی سرمی فیبرینوژن براساس mg/dl که در بیماران که آپاندیست حاد در آنها با توجه به نتیجه پاتولوژی به اثبات رسیده mg/dl 438.7±93.53 بود. در حالی که این سطح در افراد با آپاندیس نرمال در پاتولوژی 68.37±264.41 بود. که اختلاف معنی داری با توجه به آنالیزهای آماری (P:0.007) بود. نتیجه گیری: با توجه به اختصاصیت بالا اندازه گیری فیبرینوژن به عنوان یک فاکتور exclusive در تشخیص آپاندیسیت کاربردی است و سطوح نرمال آن میتواند رد کننده آپاندیسیت باشد
 14. توصیفگر: آپاندیسیت   Appendicitis
 15. توصیفگر: شکم حاد   Abdomen, Acute
 16. توصیفگر: آپاندیس   Appendix
 17. توصیفگر: فیبرینوژن   Fibrinogen
 18. توصیفگر: بیماری حاد   Acute Disease
 19. توصیفگر: تست های روتین تشخیص بیماری   Diagnostic Tests, Routine
 20. توصیفگر: خون   Blood
 21. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 22. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 23. استاد راهنما. آموزشی، احمد
 24. استاد مشاور. ناصح، قدرت الله
 25. استاد مشاور. زردست، محمود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها