درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر عصاره انار بر تغییر سطح بیان میکرو RNA های مرتبط با تعدیل ایمنی در سلول‌ های بنیادی مزانشیمی
802 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر عصاره انار بر تغییر سطح بیان میکرو RNA های مرتبط با تعدیل ایمنی در سلول‌ های بنیادی مزانشیمی

رستمی، زینب.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QU ٣٢٥ ‫ر‬٤٩٣‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455753
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: رستمی، زینب.
 5. عنوان:بررسی اثر عصاره انار بر تغییر سطح بیان میکرو RNA های مرتبط با تعدیل ایمنی در سلول‌ های بنیادی مزانشیمی / نگارش زینب رستمی.
 6. Title: Effect of pomegranate extract on modulation of immunoregulatory related microRNAs expression in mesenchymal stem cells / By Zeinab Rostami
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:ایمنی شناسی پزشکی
 13. توصیف ظاهری:ز، 57 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی استخراج شده از بافت چربی (Ad - MSCs) خاصیت تعدیل کنندگی ایمنی بالایی دارند و از این خصوصیت می توان برای درمان بیماری های مرتبط با سیستم ایمنی مثل انواع بیماری های خود ایمن استفاده کرد. miRNAs ها به عنوان مولکول های غیر کد کننده ی کوچک RNA که تنظیم کننده ی فعالیت های مهم بیولوژیک سلول ها هستند می توانند عملکرد تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی را تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی مطالعات مختلف نشان داده که انار تاثیرات مختلفی را روی رده های مختلف سلول های سرطانی دارد و مکانیسم اثر آن از طریق تغییر در سطح بیان miRNA ها بوده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح بیان miRNA های مرتبط با خاصیت تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی در سلول های تیمار شده با انار و سلول های کنترل می باشد. مواد و روش ها: ابتدا سلول های بنیاد ی مزانشیمی را از بافت چربی لیپوساکشن شده استخراج کرده و پس از تعیین هویت آنها با تست های تمایزی و تعیین شاخص های سطحی، برای تعیین بالا ترین دوز غیر کشنده از کنسانتره انار که از قبل در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه با استفاده از دستگاه فریزر درایر تهیه کرده بودیم برای این سلول ها تست تعیین میزان حیات سلولی (MTT) انجام دادیم و با توجه به نتایج آزمایش MTT، سلول ها را با دوز مشخص شده از انارها تیمار نمودیم و در مرحله ی بعدی پس از استخراج RNA سلول ها با استفاده از کیت شرکت زیست رویش سطح Micro - RNA های مورد نظر(miR - 21, miR - 23, miR 126, miR - 155) را با تکنیک Real - Time PCR سنجیدیم. یافته ها: نتایج تست های ما توانایی تمایز سلول های بنیادی استخراج شده را به بافت چربی و استخوانی تایید می کند. و همچنین نتایج آزمایش MTT نشان داد که عصاره انار تا غلظت 2 mg/ml اثر کشندگی روی سلول های بنیادی مزانشیمی نداشته و سطح بیان miRNA های انتخابی توسط تیمار با عصاره انار در سلول های بنیادی مزانشیمی تغییر کرده است. سطح بیان miR - 23 به میزان 11.71 برابر افزایش یافته و همچنین miR - 126 نیز به میزان 6.77 برابر توسط تیمار با عصاره انار 1 و به میزان 2.033 برابر توسط تیمار با عصاره انار 3، افزایش بیان داشت. و علاوه بر این miR - 21 به میزان 0.333 برابر و mir - 155 به میزان 0.483 برابر کاهش بیان پیدا کرد. نتیجه گیری: در این مطالعه مشاهده شد که هر 3 عصاره انار می تواند تاثیر مثبتی روی خاصیت تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی داشته باشد، هرچند که که مکانسیم و الگوی تاثیر گزاری آنها متفاوت بود. نتایج این مطالعه می تواند در بهبود کاربرد خاصیت تعدیل کنندگی سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان بسیاری از بیماری ها همچون بیماری های خود ایمن گامی موثر باشد
 15. خلاصه:Aims: Today, mesenchymal stem cells (MSCs) are candidates for various autoimmune disease treatments due to immunomodulatory activity in these cells. Much research has recently been done to improve the immunomodulatory activity of MSCs. Genetic variation is one of these methods. MicroRNAs (miRNAs) are small non - coding RNAs that control most of the cell's biological activities. Recent studies have shown that miRNAs play a significant role in the regulation of MSC immunomodulatory activity. Pomegranate is a fruit that has antioxidant, anti - inflammatory and anti - cancer properties and has been used for many years for therapeutic purposes.The objective of this research is to evaluate the immunoregulatory related miRNAs level of Ad - MSCs obtained from adipose tissue in the presence or lack of pomegranate (Punica granatum) extract (PGE). Results: Our results showed that miRNA - 23 and miRNA - 126 up - regulated by PGE treatment in MSCs and the other hand miRNA - 21 and miRNA - 155 down - regulated by PGE treatment in MSCs. In addition this research show that PGE can down regulation the expression of PI3K / Akt / NFKB in Ad - MSCs. Our bioinformatics data have shown that the target of these 4 miRNAs and the signaling pathways in which these targets are involved can play an important role in regulating the immunomodulation function of stem cells. Conclusions: In conclusion, PGE can inhibit the expression of PI3K / Akt / NFKB genes involved in inflammatory pathways via miRNA - 23 and miRNA - 126 over expression or miRNA - 21 and miRNA - 155 down regulation that play a role in the pathways of immune modulation in Ad - MSCs. These results may provide insight into the mechanism underlying the regulation of the immunomodulatory activity of Ad - MSCs by PGE
 16. توصیفگر: سلول های بنیادی مزانشیمی   Mesenchymal Stem Cells
 17. توصیفگر: پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی   Mesenchymal Stem Cells Transplantation
 18. توصیفگر: ایمنی شناسی   Immunology
 19. توصیفگر: میکرو آر ان ا   MicroRNAs
 20. توصیفگر: دستگاه ایمنی   Immunology
 21. توصیفگر: سلول شناسی   Citology
 22. توصیفگر: سلول های کشت شده   Cells, Cultured
 23. توصیفگر: عصاره گیاهان   Plant Extracts
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. ناصری، محسن
 26. استاد راهنما. خراشادی زاده، محسن
 27. استاد مشاور. غنچه، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها