درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی شیوع اختلالات فانکشنال نوروماسکولار متعاقب شکستگی‌ های صورت و مقایسه‌ ی آن قبل و بعد از عمل جراحی
566 مرتبه مشاهده شده

بررسی شیوع اختلالات فانکشنال نوروماسکولار متعاقب شکستگی‌ های صورت و مقایسه‌ ی آن قبل و بعد از عمل جراحی

قنبری باغستان، یونس.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WE ٥٥٠ ‫ق‬٨١٥‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455443
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: قنبری باغستان، یونس.
 5. عنوان:بررسی شیوع اختلالات فانکشنال نوروماسکولار متعاقب شکستگی‌ های صورت و مقایسه‌ ی آن قبل و بعد از عمل جراحی / نگارش یونس قنبری باغستان.
 6. Title: Evaluation of prevalence of Neuromuscular functional disorders following facial bone fractures and its comparison before and after surgery / By Younes Ghanbari
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:بدون صفحه گذاری.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: ضربه های وارد شده به ناحیه فک و صورت عوارض متعدد و وسیعی را به جا می‌گذارند این ضایعات طیف وسیعی از صدمات را شامل می‌شوند که از جمله‌ی آن‌ ها می‌توان به پارگی پوست و از دست دادن زیبایی و شکستگی‌ های استخوانی، نقایص حسی و عصبی اشاره کرد. این ضایعات علاوه بر بار جسمی فراوانی که بر بیمار وارد می‌کنند بار روحی و اقتصادی فراوانی را نیز به فرد تحمیل می‌نمایند. امروزه با توجه به افزایش شیوع تصادف، رخ داد حوادث هدف ما در این مطالعه بررسی شیوع اختلالات فانکشنال نوروماسکولار متعاقب شکستگی‌ های صورت و مقایسه‌ ی آن قبل و بعد از عمل جراحی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی پلاستیک بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال 1397 بررسی شدند. جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختلالات فانکشنال عصبی و عضلانی صورت، اختلالات بینایی یا اختلال در حرکات چشم و اختلال در حرکت لب‌ ها، وضعیت اکولوژن بیماران و نیز اختلال در کارکرد عضلات صورت ناشی از صدمه هر کدام از شاخه‌ های پنجگانه ی عصب فاسیال و معاینه درخواست CT اسکن شد و با بررسی تصویر بیماران محل شکستگی و اختلالات بررسی شد. پروسه درمان بیماران توسط فوق تخصص جراحی پلاستیک انجام شد. داده‌ ها پس از جمع‌ آوری وارد نرم‌افزار SPSS (18) شد و با آزمون آماری مک نمار مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ ها: در این مطالعه 88/9 % بیماران مرد و گروه سنی 20 الی 30 و 30 الی 40 سال شایع‌ ترین گروه سنی در بیماران مورد مطالعه بود. شایع‌ ترین علت تروما تصادف بود. شایع‌ ترین استخوان دارای شکستگی زایگوما در بیماران بود. قبل از عمل جراحی تعداد 38 بیمار و پس از عمل جراحی 2 بیمار دارای مشکلات فانکشنال نوروماسکولار بودند. از اختلالات فانکشنال نوروماسکولار همراه با شکستگی بر اساس آزمون مک نمار آسیب مغزی، آسیب عصب سوپرا اوربیتال و مال آکلوژن قبل و بعد از جراحی با هم اختلاف معنی داری داشتند. نتیجه‌گیری: با آموزش بهتر به رانندگان و الزامی کردن استفاده از وسایل حفاظت شخصی از میزان تصادفات منجر به آسیب کاست. همچنین با تشخیص به موقع می توان شیوع اختلالات نوروماسکولار را متعاقب تشخیص کاهش داد
 14. خلاصه:Background: Injuries to the jaw area and numerous complications include a wide range of injuries, including skin tears and loss of beauty and bone fractures, sensory and neurological defects. In addition to the great physical burden they inflict on the patient, these wastes also impose many psychological and economic burdens on the individual. Today, due to the increasing prevalence of accidents, our target events in this study were to investigate the prevalence of neuromuscular functional disorders following facial fractures and its comparison before and after surgery. Methods: In this descriptive-analytical study, patients referred to the plastic surgery clinic of Imam Reza Hospital in Birjand in 1397 were examined. To check for the presence or absence of functional facial and neuromuscular dysfunctions, visual disturbances or disturbances in eye movements and lip movement disorders, patients' echologic status, as well as facial muscle dysfunction due to injury to each of the five branches of the facial nerve and request an examination. The CT scan was performed to examine the image of patients with fractures and disorders. Patients were treated by a plastic surgeon. After collection, the data were entered into SPSS software (18) and analyzed by McNemar statistical test. Results: In this study 88.9% of male patients and the age group of 20 to 30 and 30 to 40 years were the most common age group in the studied patients. The most common cause of trauma was an accident. The most common bone had zygomatic fractures in patients. Before surgery, 38 patients and after surgery, 2 patients had functional neuromuscular problems. Neuromuscular functional disorders were significantly different from those with fractures based on McNemar's brain damage test, supraorbital nerve damage, and pre-postoperative mal-occlusion. Conclusions: By better educating drivers and requiring the use of personal protective equipment to reduce the amount of accidents leading to injury. Also, early detection can reduce the prevalence of neuromuscular disorders following diagnosis
 15. توصیفگر: بیماری های عضلانی عصبی   Neuromuscular Diseases
 16. توصیفگر: آسیب های فک و صورت   Maxilofacial Injuries
 17. توصیفگر: استخوان های صورت   Facial Bones
 18. توصیفگر: جراحی   Surgery
 19. توصیفگر: حوادث رانندگی   Accidents, Traffic
 20. توصیفگر: درمان   Therapy
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. غنچه، مهدی
 23. استاد مشاور. بیجاری، بیتا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها