درحال بارگذاري...
جستجو برای: میکرب شناسی
0.018 ثانیه
مجموع 134 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
61 کتاب میکروبیولژی عمومی: برای دانشجویان رشته های میکروبیولژی، ... و رشته های وابسته / منوچهر شهامت، فریدون ملک زاده. شهامت، منوچهر. شهامت - ملک زاده، 1364 میکرب شناسی.
‭QW ٤ ‫ش‬٧٥٦‫م‬ ١٣٦٤
وجین شده , کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج
62 کتاب کاربرد، تفسیر و اصول آزمایشهای بیوشیمیایی در باکتری شناسی پزشکی / مسعود شریفی. شریفی، مسعود. احرار، 1379 تکنیک های باکتری شناسی.
‭QW ٢٥ ‫ش‬٤٦٧‫ک‬ ١٣٧٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
63 کتاب گندزدایی آب [کتاب] / / [نویسندگان فلیپه سلولسونا، خوان‌پابلو مندث] ؛ مترجمان احمدرضا یزدانبخش، امیر شیح [صحیح: شیخ]محمدی، مهدیه سردار. سولسونا، فلیپه. خانیران، 1393 سپسیس.
‭WA ٦٩٠ ‫س‬٨٢٤‫گ‬ ١٣٩٣
کتابخانه مرکزی دانشگاه
64 کتاب کتابچه خلاصه مقالات دومین سمینار انتریک پاتوژن سنندج 10 و 11 آبان ماه 1389 با امتیاز آموزش مداوم Second Seminar on Enteric Pathogens Sanandaj - Iran 1-2 Nov, 2010 = / ویراستار کتاب ادیب خضری؛ رئیس سمینار طیب قدیمی. : عنوان مکرر: دومین سمینار انتریک پاتوژن سنندج 10 و 11 آبان ماه 1389 عنوان عطف: کتابچه خلاصه مقالات دومین سمینار انتریک پاتوژن سمینار انتریک پاتوژن (دومین: 1389: سنندج{)}. 1389 بیماری های واگیر - میکرب شناسی - مقالات.
‭QW ٩ ‫س‬٧٥٣ ١٣٨٩
آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
65 کتاب اولین سمینار انتریک پاتوژن سنندج 24 - 23 خرداد 1387 First Seminar on Enteric Pathogens 12, 13 - Jun - 2008 Sanandaj = / رئیس سمینار طیب قدیمی ؛ برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی کردستان ؛ با همکاری انجمن علمی میکرشناسان ایران، مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی کردستان، انستیتو پاستور؛ رئیس سمینار طیب قدیمی. : عنوان روی جلد: خلاصه مقالات {Abstracts =} اولین سمینار انتریک پاتوژن 24 و 23 خرداد 1387 سمینار انتریک پاتوژن (اولین: 1387: سنندج{)}. [دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان{]}، 1387 بیماری های واگیر - میکرب شناسی - مقالات.
‭QW ٩ ‫س‬٧٥٣‫الف‬ ١٣٨٧
آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه مرکزی دانشگاه
66 کتاب درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب / محمدعلی ززولی، ادریس بذرافشان. : پشت جلد به انگلیسی {Water and Wastewater Technology} ززولی، محمدعلی، سماط، 1388 محیط زیست.
‭WA ٦٧٥ ‫ز‬٦٩‫د‬ ١٣٨٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه
67 کتاب میکروبیولوژی پلاک و پوسیدگی دندان / تالیف مجید زارع بیدکی؛ زیر نظر قربان بهزادیان نژاد. زارع بیدکی، مجید. مشهد، 1376 پوسیدگی های دندان - پیشگیری و کنترل.
‭WU ٢٧٠ ‫ز‬١٣‫م‬ ١٣٧٦
کتابخانه شبکه بهداشت خوسف , وجین شده , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه گروه دندانپزشکی , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه
68 کتاب میکروبیولوژی و ایمونولوژی / تالیف کن اس. روزنتال، جیمز اس. تان؛ ترجمه محمد واحدی، ابوالقاسم عجمی. روزنتال. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، 1379 میکرب شناسی - سوالات امتحانی.
‭QW ١٨ ‫ر‬٨١٤‫م‬ ١٣٧٩
کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج
69 کتاب میکربهای بیماریزا در مواد غذائی و اپیدمیولوژی بیماریهای غذائی / تالیف ودود رضویلر. رضویلر، ودود، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1378 باکتری ها - بیماری زایی.
‭QW ٨٥ ‫ر‬٥٩٧‫م‬ ١٣٧٨
کتابخانه آموزشکده بهداشت سرایان , کتابخانه مرکزی دانشگاه
70 کتاب میکروب شناسی پزشکی (کلیات) / تالیف هرمز دیاراعتمادی، پرویز مالک نژاد، علیرضا میناگر. : Basic Medical Bacteriology دیاراعتمادی، هرمز. دانش پژوه، 1367 میکرب شناسی.
‭QW ٤ ‫د‬٨٧٨‫م‬ ١٣٦٧
وجین شده , کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج
71 کتاب اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی / [لوئیس ام دلا ماثا، ماری تی پزلو، الن جو بارون{] }؛ ترجمه برومند حسینی؛ زیر نظر بیژن پارساپور. : Color atlas of diagnostic microbiology, c1997 دلا ماثا، لوئیس ام. برای فردا، 1392 اطلس ها.
‭QW ١٧ ‫د‬٦٢٧‫الف‬ ١٣٩٢
کتابخانه مرکزی دانشگاه
72 کتاب بانک جامع باکتری شناسی / گردآوری داوود دربان ساروخلیل، سجاد خرم روز؛ زیرنظر پرویز مالک نژاد. : پشت جلد به انگلیسی {Complete Question bankof bacteriology} دربان ساروخلیل، داوود، کتاب ارجمند: ارجمند: نسل فردا، 1390 میکرب شناسی.
‭QW ١٨/٢ ‫د‬٤٢٤‫ب‬ ١٣٩٠
کتابخانه مرکزی دانشگاه
73 کتاب میکروب شناسی جامع آب و فاضلاب / ترجمه و تالیف روح الله خیری؛ تصحیح کننده اعظم حدادی. خیری، روح الله، شهرآب: آینده سازان، 1392 بهداشت محیط زیست.
‭QW ٨٠ ‫خ‬٩٨٧‫م‬ ١٣٩٢
کتابخانه مرکزی دانشگاه
74 کتاب میکروبیولوژی برای دانشجویان گروه علوم پزشکی مقطع علوم پایه / تالیف نیره حکاک. : عنوان روی جلد: مروری بر میکروبیولوژی پشت جلد به انگلیسی{A Review of Microbiology :} حکاک، نیره. مرکز خدمات علمی رزمندگان اسلام، 1371 میکروب شناسی - سوالات امتحانی.
‭QW ١٨ ‫ح‬٦٩٩‫م‬ ١٣٧١
وجین شده , کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج
75 کتاب راهنمای کامل میکروبیولوژی عملی [به انضمام اطلس رنگی] / مولف زهیر حشمتی پور؛ با همکاری محمدرضا روشن، نسترن ریزان ؛ زیر نظر جمیله نوروزی. : عنوان دیگر: میکروبیولوژی عملی حشمتی پور، زهیر. کتاب میر، 1386 میکرب شناسی.
‭QW ٢٥ ‫ح‬٦٢٤‫ر‬ ١٣٨٦
کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس , کتابخانه مرکزی دانشگاه
76 کتاب میکروبیولوژی عملی / تالیف و ترجمه فرزانه حسینی، آنیتا خنافری. : عنوان روی جلد: میکروب شناسی عملی حسینی، فرزانه. پورسینا، 1379 میکرب شناسی.
‭QW ٢٥ ‫ح‬٥٧٧‫م‬ ١٣٧٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
77 کتاب درسنامه جامع میکروبیولوژی خلاصه دروس + مجموعه سوالات: باکتری شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، بیوشیمی، ... / مولفین مژده حاکمی والا، پرویز کواکب. : بالای عنوان: کارشناسی به کارشناسی ارشد حاکمی والا، مژده، اندیشه رفیع، 1384 میکرب شناسی - چکیده نامه ها.
‭QW ١٨ ‫ح‬٢٢٤‫د‬ ١٣٨٤
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه مرکزی دانشگاه
78 کتاب درسنامه جامع میکروبیولوژی خلاصه دروس + مجموعه سوالات شامل باکتری شناسی، انگل شناسی ... مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد از سال 75 به بعد با پاسخ تشریحی و ذکر منابع / مولفین مژده حاکمی والا، پرویز کواکب؛ با مقدمه جمیله نوروزی. : بالای عنوان: کارشناسی به کارشناسی ارشد حاکمی والا، مژده. اندیشه رفیع، 1382 میکرب شناسی - چکیده نامه ها.
‭QW ١٨ ‫ح‬٢٢٤‫د‬ ١٣٨٢
کتابخانه گروه عفونی , کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه بخشهای آموزشی بیمارستان رازی , وجین شده
79 کتاب میکروبیولوژی محیط ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (ph.D) / مولف گیتی حاج محمدحسین کاشی؛ همکاران کامیار یغماییان، غلامرضا موسوی، محمدرضا خانی. : پشت جلد به انگلیسی {MCQs (Multiple Choice Questions) Especial Environmental} حاج محمدحسین کاشی، گیتی، خانیران، 1383 میکرب شناسی محیط زیست - سوالات امتحانی.
‭QW ٥٥ ‫ح‬١٥٦‫م‬ ١٣٨٣
کتابخانه مرکزی دانشگاه
80 کتاب آزمون ارشد میکروب شناسی: سوالات سال های اخیر به انضمام پاسخ تشریحی / گردآورنده محمدعلی جهانگیرپور، شقایق انوری؛ مدیریت تدوین میترا صلاحمند. : عنوان روی جلد: درسنامه جامع میکروب شناسی: سوالات و پاسخهای تشریحی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پشت جلد به انگلیسی{Multiple Choice Questions for Master Degree of Science in Medical Laboratory Science: Microbiology :} جهانگیرپور، محمدعلی. سماط، 1384 میکرب شناسی - سوالات امتحانی.
‭QW ١٨/٢ ‫ج‬٩٥٢‫آ‬ ١٣٨٤
آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عج